วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กิตติคุณ บุญมา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488341338-2.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กิตติคุณ บุญมา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) พฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัยที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดบริการของประชาชนในนจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword