วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พรพิทย์ เจษฎาธนบดี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488341499-3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พรพิทย์ เจษฎาธนบดี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword