วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุวิทย์ ขุนอยู่

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488342579-5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุวิทย์ ขุนอยู่
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการโดยใช้เว็บเซอร์วิสสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword