วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด วชิรา จันทร์คายโคตร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488342721-6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

วชิรา จันทร์คายโคตร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สุบาดี ตั้งวิโร สำเภา พันเสนา

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2556
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword