วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุดารัตน์ ศรีอุดม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488343036-8.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุดารัตน์ ศรีอุดม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านกอก อำเภอศรีฐาตุ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword