วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธนา เทียนจิตรเพ็ชร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488343195-9.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธนา เทียนจิตรเพ็ชร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วริศรา เหล่าบำรุง

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้นำกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword