วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488343769-13.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความรู้ความเข้าใจของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยบัณฑิตเอเขีย จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword