วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ศิรินภา คำวิเศษ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488343878-14.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ศิรินภา คำวิเศษ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วริศรา เหล่าบำรุง

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารจัดการด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword