วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด RHEA MAR KEITH ON-POO

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515431535-BE038.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

RHEA MAR KEITH ON-POO
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Automation system: a process innovation technology for sugar cane industry
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword