วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด รุ่งโรจน์ พรขุนทด

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515490832-BE062.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

รุ่งโรจน์ พรขุนทด
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword