วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Mr. Atthasit Ketkumbonk

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515726979-ED043.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Mr. Atthasit Ketkumbonk
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; Ms. Issariyapond Woragittanont

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Use of Minimal pairs to develop Thai students’ abilities to produce English consonant sounds
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword