วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515727345-ED053.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก โดยน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword