วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดามพ์ นาคอก

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515727542-ED059.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดามพ์ นาคอก
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; ดร.กุหลาบ ปุริสาร

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword