วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Dr. Prakorb Phon-ngam

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1539482307-InterlanguageP-CASNIC.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Dr. Prakorb Phon-ngam
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Interlanguage consonant production of Thai – Loei and Lao second language learners of English
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword