วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Asst. Prof. Dr. Sumalee Sriputtarin

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515728125-ED069.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Asst. Prof. Dr. Sumalee Sriputtarin
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; Dr.Watcharee Seangboonrueng; Kanlayanee Muangthai; Wantipha Unarat; Pawadee Pantharak; Suwimon Khamnoi; Apiradee Kaeso

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Results of “Learning Reduction-Learning Activity Increased” in Enhancing English Knowledge of Prathomsuksa 5 – 6 Students of Bann Chaisri School, Banpaeng District, Nakhon Phanom Province
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword