วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515729377-ED071.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์; ดร.กุหลาบ ปุริสาร; วรากร ตันฑนะเทวินทร์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword