วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.สุพัฒน์ เหล่าชัย

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515729619-ED073.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.สุพัฒน์ เหล่าชัย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; ดร.ศิริบุญเอื้อ เหล่าชัย

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง) โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword