วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.ปิยะพล ทรงอาจ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515729968-ED076.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) บทความเชิงวิเคราะห์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword