วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กิตติพงค์ อาจหาญ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515730919-ES017.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กิตติพงค์ อาจหาญ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; ณัทปภา จันทร์โสม; สิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ์

สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิเคราะห์การจัดการระบบทำความเย็นขนาดใหญ่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword