วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุวิทย์ ขุนอยู่

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515731011-ES023.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุวิทย์ ขุนอยู่
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; บุษบา ขุนอยู่

สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword