วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Ratiporn Patcharasopak

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515740666-HE004.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Ratiporn Patcharasopak
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; Somchai Sessirisombat; Pisha Pittayapat

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Evaluation of pharyngeal airway dimension changes after bimaxillary surgery in a group of Thai patients using cone-beam computed tomography
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword