วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ทพญ.ทัชฌา ชัยตระกูลทอง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515740776-HE005.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ทพญ.ทัชฌา ชัยตระกูลทอง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; อ.ทญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล; รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) วิตามินซียับยั้งการหายของแผลจากเซลล์ไฟโบรบลาสจากเหงือกในห้องปฏิบัติการ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword