วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Siripaporn Salao

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515740883-HS003.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Siripaporn Salao
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; ParadeeTungtang

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Manipulation and Influencesin the Translation of Erotic Fiction “Fifty Shades Trilogy”
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword