วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Theary Sor

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515741443-HS025.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Theary Sor
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Dr. Kampeeraphap Intanoo; Asst. Prof. Dr.Nawamin Prachanant

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) An Error Analysis of English Composition Written by Cambodia and Thai Grade twelve Students
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword