วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Samnang Voun

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515741568-HS027.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Samnang Voun
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Dr.Kampeeraphab Intanoo; Asst.Pro.Dr.Nawamin Prachanant

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) A Contrastive Analysis of Passive Voice Errors in English Paragraph Writing Made by Cambodian and Thai EFL University Students
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword