วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Kotaro Minamikawa

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515742353-HS031.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Kotaro Minamikawa
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Decreasing Voting Turnout and Increasing Youth Population in Cambodia
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword