วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด แสงโสม อมรรัตนพงศ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515742596-HS033.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

แสงโสม อมรรัตนพงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; พงศกร ทวันเวช; สิรินาถ งามประเสริฐ

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบของ APEC Digital Opportunity Center: ADOC เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในประชาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword