วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด เฉลิมเกียรติ ถีอาสนา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637899347-3-ED04323-32.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

เฉลิมเกียรติ ถีอาสนา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กุหลาบ ปุริสาร

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -